Klockans delar

Enheterna som gör att urverket går som det skall

Löpverket (eng: drive train)

Funktion

Löpverket transporterar kraften från drivfjädern genom hela urverket fram till gångpartiet. Den utför också den utväxling som sker för att sekundvisaren, minutvisaren och timvisaren skall visa tid i rätt förhållande till varandra.

I löpverket ingår:

Fjäderhjulet – Barrel wheel 

Centerhjulet – Center wheel

Tredje hjulet – Third wheel

Fjärde hjulet – Forth wheel

Steghjulet – Escape wheel

Visarväxelhjulet – Hour wheel

Uppdraget (eng: Winding)

Funktion

Funktionen för att spänna urverkets drivfjäder. I uppdraget ingår mänga delar som samverkar för att kraften från kronan skall nå fjädern men också för att ställa datum och tid.

I uppdraget ingår

Krona – Crown

Kronstam, Uppdragsaxel – Winding Stem

Muffhjul

Transmissionshjul

Kronhjul – Crown Wheel

Spärrhjul – Ratchet Wheel

Spärr – Click

Spärrfjäder – Clickspring

Fjäderhus – Barrel

Drivfjäder – Mainspring

Fjäderhuskärna – Arbour

Fjäderhuslock – Barrel cover

Rotor – Rotor

Gångpartiet (eng: Escapement)

Fuktion

Gångpartiet är den del av urverket som ser till att kraften från drivfjädern distribueras ut i rätt takt så att klockan håller rätt tid.

I gångpartiet ingår

Steghjul (Gånghjul) – Escapement wheel 

Hakgaffel – Pallet fork

Hakstenar – Pallet stones

Hakbom – Pallet pinion

Balanshjul (Oro) – Balance wheel

Balansfjäder – Hairspring

Balansskruvar 

Liversten

Stora liverrullen

Lilla liverrullen (Säkerhetsrullen)

Balansklov

Utsidan

Klockans utsida

Urverk – Movement

Klockglas – Crystal

Juveler – Jewels

Skänklar – Lugs

Boett – Case

Krans (ring) – Bezel

Urtavla – Dial

Visare – Hands

Klockans framsida – Face

Klockans lock

Packning – Seal

Datumförstoring – Cyclope lens

Automatiskt uppdrag – Automatic winding