Urtid.se
Mekaniska armbandsur

Om urverk, funktion och service - Horologi

Att lära sig om urverk

YouTube är fullt av filmer men väldigt få är svenska och det kan vara knepigt att avgöra vilken del av uret de pratar om. 

Här kommer så småningom att växa fram en ordlista och beskrivningar av varje del i ett mekaniskt armbandsur samt några exempel på hur klockorna demonteras, rengörs och monteras samman igen.

Vad är horologi?

Horologi är läran om tidsmätning och för oss som snöat in på armbandsur så är det väl främst den vackra mekaniken och den varierande designen som lockar oavsett om det är nyare modeller eller antika rariteter. 

Den här sidan är tänkt som en hjälp för amatörer som vill prova på att serva eller renovera armbandsur på egen hand. 

Löpverket

Löpverket transporterar kraften från drivfjädern genom hela urverket fram till gångpartiet. Den utför också den utväxling som sker för att sekundvisaren, minutvisaren och timvisaren skall visa tid i rätt förhållande till varandra
Läs mer

Uppdraget

Uppdraget är funktionen för att spänna urverkets drivfjäder. I uppdraget ingår mänga delar som samverkar för att kraften från kronan skall nå fjädern men också för att ställa datum och tid.
Läs mer

Gångpartiet

Gångpartiet är den del av urverket som ser till att kraften från drivfjädern distribueras ut i rätt takt så att klockan håller rätt tid.
Läs mer